1053, Veres Pálné u. 10.
+3630 475 2407
info@oki-iroda.hu

Rólunk

Ökumenikus Ifjúsági Iroda

ÖKUMENIKUS IFJÚSÁGI IRODA

A magyarországi ökumené és a millenniumi esztendő jelentős eseménye volt, hogy a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös elhatározással megalapította az Ökumenikus Ifjúsági Irodát (ÖKI).

Egyházi szóhasználatban az ökumenikus kifejezés a keresztény felekezetek egységtörekvését jelenti. Jézus Krisztus maga is könyörgött ezért az egységért:

De nem értük (az apostolokért) könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek…” (Jn 17, 20–21)

Ezen egység nem az egymást is gazdagító különbségek eltörlését, hanem egymás értékeinek kölcsönös elismerését és tiszteletét, a megbékélést és a párbeszédet, valamint a Krisztusban megélt őszinte testvériséget jelenti.

A megalakulás óta számos projektet szervezett az ÖKI, melyek közül jelenleg két elevenen élő projektért felelünk:

– a KözösPont, amely a három egyház ifjúsági fesztivál missziója

– a 72 óra kompromisszum nélkül, szociális és karitatív program, amelyet nemzetközi együttműködés keretében, minden évben október második hétvégéjén rendezünk

Néhány az ÖKI régebbi projektjei közül:

– a Keresztény Ifjúsági Találkozó (2000, 2003), ez a rendezvény alkalmat ad arra, hogy az ország egész területéről és a határon túlról érkező, különböző felekezetű fiatalok találkozzanak egymással, s felfedezzék a Krisztusban rejlő egység örömét. A program a könnyűzenei koncertektől kezdve, az előadásokon át a különböző szervezetek kirakodóvásáráig színes palettán jeleníti meg az egyházi ifjúsági életet

– a Keresztény Ifjúsági Kerekasztal, célja a keresztény ifjúsági nonprofit szervezetek közötti információáramlás, tapasztalatcsere, szakmai kapcsolat és együttműködés lehetővé tétele, valamint a szakmapolitikai képviselet elősegítése

– az Ifjúsági Istentisztelet, Az ökumenikus ifjúsági munkában résztvevő fiatalok számára nyújt találkozási- és imaalkalmat ez az istentisztelet, mely az Ökumenikus Imahét hivatalos záró eseménye is egyben.